Historiek

VB_05

Rond de jaren 1897-1898 ontstond de fanfare “De Vrije Burgers” door initiatieven van een groepje schoorsteenbouwers met hun vriendenkring.

Als eerst voorzitter fungeerde Pierre Nivelle.

Omdat de aangesloten leden “vrij” waren om een financiële bijdrage te leveren, koos de vereniging als naam “De Vrije Burgers”.

Nog datzelfde jaar werd er een vaandel gekocht en trad de fanfare in de openbaarheid. 1898 werd dan ook aangenomen als stichtingsjaar.

Niet minder dan 30 muzikanten onder leiding van dirigent Hermans manifesteerden zich in ons dorp. De eerste lokalen bevonden zich in de Kleinstraat en de Rechtstraat, bij respectievelijk de families Vandooren en Box.

VB_01

Begin 1900 werd de herberg van Jerome Leben de nieuwste pleisterplaats van de fanfare. De toneelgroep “Hoop en de Toekomst” trad voor het voetlicht in de zaal bij Paul Toppets.

Achtereenvolgens fungeerden de heren Frenay, Delheusy, Beckers en Rutten als dirigent tijdens de vooroorlogse periode.

Het voorzittersschap rond die periode werd waargenomen door de heren Jan Noelen, Mathijs Onclin, Evrard Palmans en Louis Kerkhofs.

De statuten van de fanfare “De Vrije Burgers” werden eind 1925 opgesteld en verschenen dan in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1926.

Onze fanfare had indertijd haar intrek genomen in de lokalen bij Devue op de “Bond”.

VB_07

Na 2 Wereldoorlogen overleefd te hebben kon de fanfare, in de volksmond “de Blauw” genoemd, opnieuw van start gaan. In 1945 konden “de Blauw” niet meer beschikken over het lokaal op de Bond. Opnieuw werd er uitgekeken naar iemand die ons een onderkomen wilde en kon verschaffen. Die iemand werd gevonden in de persoon van Albert Nivelle.

Met man en macht werd er in 1946 aan een nieuwe zaal gebouwd.

VB_06

De “Vrije Burgers” zaten safe. Het toenmalige bestuur, met als voorzitter Louis Kerkhofs, besloot in 1946 de heer Desiré de Pauw uit Maastricht als nieuwe dirigent aan te werven.

Jonge muzikanten werden lange tijd onderwezen door onderdirigent Hubert Dolhain en de laatste decenia door Richard Lenaerts. Die periode betekende de muzikale doorbraak van onze fanfare.

In 1948 verdiende onze maatschappij de eretitel van “Koninklijke”.

Het stijgend aantal muzikanten verplichtte de vereiniging in 1952 tot de aankoop van nieuwe instrumenten.

Bij het overlijden van Louis Kerkhofs werd het voorzitterschap opgevolgd door zij zoon Mathieu Kerkhofs, in de volksmond Thijs van Loek.

Na de nieuwe instrumenten besloot men in 1955 tot de aankoop van een nieuw vaandel.

VB_08

Voorbereiding en deelname aan muziekwedstrijden, zoals te Genk in september 1957 met als resultaat een 1ste prijs met onderscheiding in eerste afdeling, hadden tot gevolg dat de Koninklijke Fanfare naar de afdeling uitmuntendheid kom promoveren.

Na het ontslag van voorzitter Kerkhofs wegens gezondheidsredenen in 1971, vond ondervoorzitter René Piette de tijd rijp om een nieuwe bestuursstructuur te vormen. Als nieuwe voorzitter werd eenparig gekozen voor Mathieu Jacobs. Van Mathieu onthouden wij vooral zijn zin voor orde en organisatie, zaken die heden ten dage nog ten goede komen aan ons korps.

VB_09

Een vrouwencomité kwam eveneens tot stand en telt momenteel een 10-tal leden. Zij zorgen gedurende de festiviteiten voor de feesttafels van onze vereniging.

Ondertussen bleven de muzikale successen niet achterwege.

Houthalen, 15 oktober 1978: 1ste prijs met onderscheiding in uitmuntendheid

Mechelen, 20 mei 1979: 1ste prijs en Nationaal Kampioen van België

Ook ons trommelkorps liet zich niet onbetuigd.

Gesticht in 1964 onder leiding van Henri Nivelle, boekten onze jongens en meisjes ongeëvenaarde resultaten onder de verdere leiding van Mathieu Verhoeven en Pascal Delvoie. Uit de talrijk behaalde ereprijzen onthouden wij vooral:

1991: Nationaal Kampioen 2de afdeling

1993: Kampioen van Limburg 1ste afdeling en Kampioen van België 1ste afdeling

1994: Kampioen van Limburg afdeling Uitmuntendheid en Kampioen van België afdeling Uitmuntendheid

In 1984 besliste de toenmalige eigenaar van de zaal, Albert, samen met de leden van de vereniging verbouwingswerken aan te vatten. Er werd met man en macht gewerkt zowel ’s avonds, ’s zaterdags als ’s zondags. Na drie maanden waren de werken voltooid en konden wij gebruik maken van een gans gemoderniseerde zaal met een volledig nieuw dak.

Gestadig groeide het aantal leden, zowel bestuur als muzikanten.

In 1988 overlijdt onze zéér gewaardeerde dirirgent Désiré de Pauw, waarna zijn zoon Raymond zich geroepen voelde om de taak van zijn vader voort te zetten.

Onder zijn begeleiding boekte de fanfare opnieuw succes:

VB_11

Tessenderlo, 8 oktober 1989: 1ste prijs met onderscheiding in Ere-afdeling

In november 1989 neemt Mathieu Jacobs, op 75-jarige leeftijd ontslag als voorzitter. Hijzelf en ondervoorzitter Louis Claes werden bij deze gelegenheid gelauwerd als respectievelijk “ere-voorzitter” en “ere-ondervoorzitter” van onze vereniging. Met eenparigheid van stemmen werd Gilbert Nivelle als nieuwe voorzitter van de “Vrije Burgers” verkozen.

Na een kalme periode van enkele jaren kregen wij opnieuw een dirigentenwissel, de heer Raymond de Pauw werd vervangen door de heer Jo Beckers, eveneens uit Maastricht. Op hem berustte de taak onze fanfare te begeleiden naar de jubileumfeesten.

In het jubileumjaar 1998 vierde de fanfare zijn 100-jarig bestaan dan ook gepast met talrijke festiviteiten en de aankoop van een nieuw vaandel en de aankoop van de muziekzaal.

In 1992 ondernam de muziekvereniging een concertreis naar het Zwitsere Genève om deel te nemen aan het La Bâtie Festival.

In de loop van 1999 en 2000 werd de zaal dan ook volledig vernieuwd conform de laatste veiligheidsmaatregelen.

Ook werd er in 1999 een traditie opgezet van ons jaarlijks terugkerend galaconcert, dat een grote belangstelling krijgt.

In de loop van 2001 werd dan ook het plan opgevat om deel te nemen aan enkele tornooien zoals het Riemster Muziek Concours. Hier behaalde onze fanfare een 1ste prijs met onderscheiding in afdeling uitmuntendheid.

In navolging hiervan behaalde de Kon. Fanfare De Vrije Burgers op Het Federatief Bondsconcours van Fedekam Limburg op 14 oktober 2001 een 1ste Prijs met Onderscheiding in de afdeling Uitmuntendheid Fanfare met 87,7 % en werd zo provinciaal kampioen in deze afdeling. Hierbij promoveert de fanfare ook naar Ere-afdeling.

Door deze titel werd er ook deelgenomen aan het Nationaal Fedekamkampioenschap te Leuven op 23 februari 2002 met als gevolg de titel van nationaal kampioen fanfare in de afdeling uitmuntenheid met 87,1%.

In april 2003 volgde er een dirigentenwissel waarbij de heer Frank Boonen de nieuwe muzikale leider van onze fanfare werd. Reeds een jaar later, in 2004, behaalden wij de provinciale kampioenstitel bij het concours van de provincie Limburg en het Vlamo-concours. Bij de daaropvolgende deelname aan het nationaal Vlamo-concours kwamen wij naar huis met een 1ste prijs in de afdeling uitmuntendheid.

KFVB_groepsfoto2011

Begin 2008 neemt Henrico Stevens het dirigeerstokje over om de fanfare verder uit te bouwen met als voorlopig hoogtepunt in 2012, het behalen van de nationale titel op de Vlamo finalewedstrijd voor orkesten in het Lemmensinstituut in Leuven: laureaat in de afdeling uitmuntendheid met 90,50% en winnaar van de Vlamoprijs voor fanfares voor het hoogst behaalde resultaat.

Begin 2015 neemt Loek Smeijsters de muzikale leiding over en promoveert de fanfare naar ere-afdeling.

In 2017 bereikt onze muziekvereniging zijn muzikaalst hoogtepunt met deelname aan het WMC in 3de afdeling met als resultaat 91% en een Gouden Medaille!